Kontakt

Kontakt

Dane kontaktowe

ZARZĄD FIRMY

Natallia

Prezes Zarządu

Jan

Współwłaściciel

DZIAŁ HANDLOWY - Oddział Polska

Ewa

Manager ds. eksportu

Manager ds. eksportu

Manager ds. eksportu

Younes

Manager ds. eksportu

DZIAŁ HANDLOWY - Oddział Białoruś

Swetlana

Manager ds. eksportu

Yuliya

Manager ds. eksportu

Elena

Manager ds. eksportu

DZIAŁ ZAKUPÓW

Krzysztof

Dyrektor Handlowy

Magdalena

Manager ds. zakupów

DZIAŁ FINANSOWY

Anna

Dyrektor Finansowy

DZIAŁ LOGISTYKI I ADMINISTRACJI

Anna

Dyrektor Logistyki i Administracji

Joanna

Specjalista ds. logistyki

Anna

Specjalista ds. administracji

Ewa

Asystent ds. logistyki i administracji/Sekretariat

Anna

Specjalista ds. administracjiMAGAZYN

Obsługa magazynu