Kontakt

Kontakt

Dane kontaktowe

ZARZĄD FIRMY

Natallia

Prezes Zarządu

Jan

Współwłaściciel

DZIAŁ HANDLOWY - Oddział Polska

Ewa

Manager ds. eksportu

DZIAŁ HANDLOWY - Oddział Białoruś

Swetlana

Manager ds. eksportu

Yuliya

Manager ds. eksportu

Elena

Manager ds. eksportu

Tatiana

Manager ds. eksportu

Olga

Manager ds. eksportu

DZIAŁ ZAKUPÓW

Krzysztof

Dyrektor Handlowy

Magdalena

Manager ds. zakupów

DZIAŁ FINANSOWY

Anna

Dyrektor Finansowy

DZIAŁ LOGISTYKI I ADMINISTRACJI

Anna

Dyrektor Logistyki i Administracji

Joanna

Specjalista ds. logistyki

Anna

Specjalista ds. administracji

Ewa

Asystent ds. logistyki i administracji/Sekretariat

Anna

Specjalista ds. administracjiMAGAZYN

Obsługa magazynu